TRAINING

WAAROM & WANNEER

altijd wanneer je talent & potentieel optimaal wil benutten. of omdat je wil binden & boeien. soms wanneer een nieuwe manier van werken (tool, methode, procedure) geïmplementeerd wordt & je graag wil dat dit soepel verloopt. ook wanneer verbetering gewenst is in kennis & kunde van sociale- & communicatieve vaardigheden om een rol goed te vervullen. of omdat vanuit de organisatie een ontwikkelbehoefte wordt uitgesproken.

VISIE & GEDACHTEN

volgens KOOTS start alles met een ontwikkelbehoefte: de wens om het anders of beter te doen. KOOTS vindt dat training alleen zin heeft wanneer het inzetten van de nieuwe kennis & kunde gestimuleerd wordt op de werkvloer. ontwikkelen is evalueren & bijsturen, daarom plant KOOTS meerdere evaluatiemomenten in tijdens het ontwikkeltraject. het resultaat wordt in overleg bepaald, wat is haalbaar vanuit de beginsituatie, binnen de gestelde periode met de beschikbare middelen.

bij KOOTS wordt een training tot in detail voorbereid & ontwikkeld op basis van het didactisch analysemodel, een bekend & beproefd model binnen de pedagogiek. KOOTS weet dat er vier leerstijlen zijn, dat iedereen daarin een eigen voorkeur heeft & dat je pas echt leert als je alle leerstijlen hebt doorlopen. bij KOOTS bestaat een training daarom uit meerdere onderdelen & opdrachtsvormen zodat alle leerstijlen bediend worden & een optimaal resultaat wordt behaald. omdat een leersituatie spannend & intensief kan zijn staan veiligheid, vertrouwen & verbinding tijdens trainen voorop bij KOOTS.

RESULTATEN & EFFECTEN

KOOTS maakt trainingen het liefst op maat, dat werkt het best. daarom worden de resultaten per training inhoudelijk bepaald. in het algemeen zijn de effecten van training: verbetering output & verkleinen kans op uitval, verhogen werktevredenheid & loyaliteit, vergroten employability & flexibiliteit, inzicht in ontwikkelingsniveau & ontwikkelbereidheid.

STAPPEN & PLAN VAN AANPAK

  1. alles start met een eerste gesprek, tijdens dit gesprek zal uitgebreid worden ingegaan op de ontwikkelbehoefte
  2. KOOTS adviseert welk ontwikkeltraject passend is (assessments, training, teamcoaching, coaching, brainstorms)
  3. bij trainingen zal een analyse van de beginsituatie worden gemaakt d.m.v. enquetes &/of interviews met de deelnemers
  4. in overleg wordt een planning gemaakt gericht op een optimaal resultaat 
  5. vooraf worden meerdere evaluatiemomenten ingepland om het rendement van de samenwerking te vergroten
  6. een aantal weken na de eindevaluatie vindt een follow-up sessie plaats om de focus te leggen op wat er goed gaat, wat beter kan & wat eventuele vervolgstappen zijn

KANT & KLAAR

KOOTS heeft ook ‘trainingen op de plank’ omdat dit soms een prima oplossing is binnen de beschikbare tijd & middelen. trainingen die kant & klaar zijn & direct kunnen worden toegepast. niet op maat, wel voordelig.

SPARREN & DELEN

wil je meer informatie of sparren met KOOTS over jouw situatie? bel 035 887 4481 dan maken we een afspraak voor een kop koffie. mailen kan natuurlijk ook: koffie@koots.nl