TEAMCOACHING

WAAROM & WANNEER

altijd wanneer er meer in het team zit dan op dit moment tot uiting komt. of omdat de samenwerking & onderlinge communicatie beter zouden kunnen. soms omdat men meer over elkaar dan met elkaar praat. meestal omdat het team geen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen situatie. ook als het verzuimpercentage hoog is. of wanneer veel fouten worden gemaakt & klachten komen. soms rondom een wijziging in de samenstelling van het team. of wanneer processen veranderen. altijd als je het teamvermogen wil vergroten om doelen te behalen.

VISIE & GEDACHTEN

teamcoaching is teams helpen ontwikkelen naar de gewenste situatie. sessies zijn altijd met het hele team. KOOTS weet dat elk team dezelfde fasen doorloopt om optimaal te kunnen samenwerken & dat je in deze ontwikkelingsfasen stappen vooruit & achteruit kan maken. KOOTS gaat uit van systeemdenken & creëert inzicht in hoe je met elkaar de situatie in stand houdt. want iedereen draagt z’n steentje bij: actief of passief.

KOOTS stimuleert het teamleren om tot het gewenste resultaat te komen. teamleren is leren van elkaar & leren als team. KOOTS richt zich op het hier & nu op de interactie die zich ter plekke voordoet. teamcoaching bij KOOTS richt zich op eigenaarschap, intervisie & de dialoog. eigenaarschap is verantwoordelijkheid nemen voor de situatie, intervisie is een vorm om teamleren te stimuleren & de dialoog is een middel om tot elkaar te komen.

KOOTS is ervan overtuigd dat elk team alles in zich heeft om eigen successen te boeken. veranderen is intensief & op de korte termijn soms pijnlijk: KOOTS zet zich daarom in voor openheid, oprechtheid & ontvankelijkheid.

RESULTATEN & EFFECTEN

teamcoaching bij KOOTS is altijd maatwerk, daarom worden de doelen per traject gesteld. in het algemeen is het effect van teamcoaching: verbetering sfeer, onderlinge communicatie & samenwerking, verlaging verzuimpercentage, vergroten trots, flexibiliteit & loyaliteit richting team,  vergroten eigenaarschap, vermindering fouten & klachten, verbetering dienstverlening, vergroten resultaatgerichtheid & mogelijkheden om organisatiedoelen te behalen.

STAPPEN & PLAN VAN AANPAK

 
  1. alles start met een eerste gesprek, tijdens dit gesprek zal uitgebreid worden ingegaan op de ontwikkelbehoefte
  2. KOOTS adviseert welk traject passend is & voldoet aan de ontwikkelbehoefte (assessment, training, teamcoaching, coaching, brainstorms)
  3. bij teamcoaching zal een intake met het hele team worden georganiseerd om de ontwikkelingsfase van het team te bepalen & de doelstelling van het team helder te krijgen
  4. in overleg zal een worden gemaakt voor een optimaal resultaat
  5. vooraf worden meerdere evaluatiemomenten ingepland om het rendement van de samenwerking te vergroten
  6. een aantal weken na de eindevaluatie van het traject vindt een follow-up sessie plaats om de focus te leggen op wat er goed gaat, wat beter kan & wat eventuele vervolgstappen zijn

SPARREN & DELEN

wil je meer informatie of sparren met KOOTS over jouw situatie? bel 035 887 4481 dan maken we een afspraak voor een kop koffie. mailen kan natuurlijk ook: koffie@koots.nl