PORFTOLIO

KOOTS &.  boertien vergouwen overduin. tele2. asito. bouwmaat nederland. smit & zoon. universiteit van amsterdam. wageningen urpolitie. tc university. gemeente amsterdam. koersvast. philips. iedpphiladelphia zorgfontys academy for creative industries. landbouw economisch insituut. KOOTS ambitieus & werkt hard aan haar portfolio. KOOTS doet dit graag samen met jou. uit eerste opdrachten zijn vervolgopdrachten gekomen, daar is KOOTS bijzonder trots op.

TRAINING

KOOTS heeft meerdere trainingen ontwikkeld & uitgevoerd. enkele voorbeelden:

voor een zorginstelling heeft KOOTS workshops ontwikkeld & uitgevoerd. thema: passie. deelnemers: zorgverleners. resultaat: deelnemers hebben geleerd hoe ze een nlp model kunnen toepassen om hun passie te ontdekken & integreren in hun werk.

voor een multinational heeft KOOTS een korte training ontwikkeld & uitgevoerd. thema: nieuwe software & manier van werken. deelnemers: administratief medewerkers van de nederlandse vestigingen. resultaat:  deelnemers hadden kennis over nieuwe procedures, waren vaardig in het werken met de nieuwe software, begrepen hoe de nieuwe werkmethode binnen de organisatiecontext past & hadden een positieve houding ten opzichte van de verandering.

voor een opleidingsinstituut heeft KOOTS een 3 daagse training ontwikkeld & uitgevoerd. thema: werken met teams. deelnemers: trainers & coaches in opleiding. resultaat: deelnemers weten wat systeemdenken is, hoe ze dit kunnen toepassen in een team, hoe een team zich ontwikkelt & hoe je kan herkennen in welke fase een team zit. deelnemers kunnen diverse interventies toepassen om het eigenaarschap in een team te stimuleren.

voor een opleidingsinstituut heeft KOOTS een bestaande cursus vernieuwd & een toegepast karakter gegeven. thema: hoe geef je vorm aan instroom, doorstroom & uitstroom binnen organisaties & hoe ontwikkel je betrouwbare & valide methodes om dit te begeleiden. deelnemers: a&o psychologen in opleiding. resultaat: de cursus bleek succesvol, kreeg een goede beoordeling (62% van de deelnemers beoordeelde het met een 8 of hoger) & is als vaste waarde opgenomen in de opleiding.

BRAINSTORMS

voor een uitzendorganisatie heeft KOOTS een brainstorm ontwikkeld. thema: acquisitie. deelnemers: management & medewerkers. resultaat: salesdoelen gesteld & SMART afspraken over uitvoering. KOOTS houdt contact & uitvoering plan is succesvol.

voor een zorginstelling heeft KOOTS een brainstorm ontwikkeld. thema: kernwaarden & doelstellingen bepalen voor persoonlijk ontwikkelingstraject medewerkers. deelnemers: p&o medewerkers. resultaat: deelnemers erg enthousiast, kernwaarden & doelstellingen bepaald voor traject. KOOTS maakt persoonlijk ontwikkeltraject op maat voor medewerkers.

TEAMCOACHING

voor een overheidsinstelling heeft KOOTS een teamcoachtraject ontwikkeld. thema: stimuleren eigenaarschap, verbeteren samenwerking & communicatie. deelnemers: klantmanagers. resultaat: verbeterde werksfeer, men durfde zich weer te uiten & elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken & gedrag. verzuimpercentage daalde (start 25 procent na 8 maanden onder 5 procent), aantal klachten gedaald, deelnemers waren weer bereid werk van elkaar over te nemen & pakten het eigenaarschap op.

BUSINESS COACHING

KOOTS heeft diverse persoonlijke ontwikkeltrajecten op professioneel vlak gemaakt. voorbeelden:

KOOTS heeft voor een zakelijke dienstverlener een persoonlijk ontwikkeltraject gemaakt. deelnemer: vestigingsmanager. thema: verdubbeling omzetverantwoordelijkheid: hoe richt ik mijn werk plezierig & efficient in? hoe kan ik loslaten? hoe empower ik mijn medewerkers? resultaat: deelnemer is enthousiast, krijgt inzicht in overtuigingen & patronen & ervaart hoe het voelt om situaties anders te benaderen. hierdoor ontstaat ruimte voor flexibiliteit & dit geeft rust.

voor een overheidsinstelling heeft KOOTS een persoonlijk ontwikkeltraject gemaakt. deelnemer: teammanager. thema: hoe stimuleer ik eigenaarschap bij mijn team? resultaat: deelnemer is enthousiast & krijgt inzicht in eigen overtuigingen, interactiepatronen, gevoelens & handelen. deelnemer past nieuwe inzichten toe & ervaart hoe het team & individuele teamleden hier positief op reageren.

ASSESSMENTS

voor diverse organisaties in de transport & logistiek heeft KOOTS werving- & selectieassessments uitgevoerd. deelnemers: re-integratiekandidaten. doel: selecteren kandidaten juiste profiel. resultaat: succesvol geschikte kandidaten voorgesteld.

PERSONAL COACHING

KOOTS begeleidt diverse particulieren in hun persoonlijke ontwikkeling. enkele voorbeelden:

KOOTS begeleidde een vrouw van 30. thema: weinig zelfvertrouwen & faalangst. in de coachsessies heeft de coachee op een ontspannen manier diverse patronen & rollen van zichzelf ontdekt & inzicht gekregen in eigen belemmerende overtuigingen. tijdens de coachsessies zijn deze belemmerende overtuigingen stapje voor stapje vervangen voor zelf ontwikkelde ondersteunende overtuigingen. resultaat: meer zelfvertrouwen & keuzevrijheid hoe te reageren op situaties. KOOTS gebruikte hiervoor: gespreksinterventies, voice dialogue, visualisaties, ontspanningsoefeningen, opstellingen & huiswerkopdrachten.

KOOTS begeleidde een man van 34. thema: mezelf zijn in relaties. in de coachsessies heeft de coachee op eigen tempo diverse momenten & situaties met belangrijke anderen uit zijn leven opnieuw verkend. daarin kijkend naar zijn eigen rol & de rol van anderen. opnieuw ervaren hoe bepaalde mechanismen werken & uitproberen hoe het voelt om het anders te doen. resultaat: zich makkelijker uiten, eerder grens aangeven & minder geneigd zichzelf weg te cijferen. keuzevrijheid in hoe om te willen gaan met situaties. KOOTS zette hiervoor in: gesprekstechnieken, visualisaties, lichaamsgerichte coaching, voice dialogue, onstpanningsoefeningen, nlp, opstellingen & huiswerkopdrachten.

REFERENTIES

“ik ervaar ottilie als een zeer professionele coach & trainer. ottilie heeft voor ons een management development programma ontwikkeld op zeer creatieve wijze. het md-programma sluit aan op de waarden van ons bedrijf & competenties van de medewerkers. de werkvormen zijn iedere keer weer verfrissend, verrassend & informatief, waardoor de aandacht van de gehele groep goed vastgehouden wordt. verder is ottilie erg sterk in het samenvatten van de kern & het stellen van de juiste vragen. ook in de individuele coaching past ottilie maatwerk toe & kiest zij vormen die op dat moment aansluiten bij het individu.” margreta barten hr manager smit & zoon

"training krijgen van ottilie geeft je veel nieuwe inzichten & energie. haar passie voor het vak van teamcoach heb ik gemerkt tijdens de drie daagse training werken met teams. ottilie weet goed de stof over te brengen & je op een praktische manier kennis te laten maken met de technieken. door middel van herhaling & oefeningen heb ik de grondbeginselen van teamcoachen geleerd. ottilie heeft mij geleerd hoe je als teamcoach uit de inhoud blijft & de metacommunicatie op gang kunt brengen. ottilie is voor mij een inspirerende & energieke trainer!" anouk keizer hr advisor & trainer

“wat ik belangrijk & prettig vond aan business coaching bij KOOTS: je wordt op je gemak gesteld, gaat tot het gaatje, komt tot de essentie & pakt het cruciale eruit. je wordt geconfronteerd op een manier die je aan kan. vooraf stel je doelen & door samen te werken kom je daar waar je moet komen. toch ben je zelf degene die het doet & juist dat geeft een goed gevoel. je wordt je bewust dat jij jouw omgeving kan veranderen door deze zelf anders te benaderen.
een voorbeeld: wat ik als vestigingsmanager nu anders doe is o.a. meer vragen stellen i.p.v. antwoorden geven. zeg niet alleen maar wat je wil van iemand maar stel vragen zodat degene om wie het gaat het zelf ondervindt. ik leg nu meer verantwoordelijkheid bij de mensen. ik geef ze vertrouwen & ze pakken het op waardoor ik het vertrouwen terug krijg dat ze gaan doen wat ze moeten doen. daardoor creëer ik een evenwichtige samenwerking & dat brengt rust. & wat ik zelf heb geleerd pas ik toe op mijn mensen & die leren het nu ook. dat is heel leuk om te zien!” vestigingsmanager asito

“ottilie is een echte verbinder. ze weet op een natuurlijke wijze een groepsproces te begeleiden. een professionele trainer die vanuit een structuur een training kan faciliteren & op het juiste moment dit weet los te laten. haar onderscheidend vermogen is haar openheid & oprechtheid zonder het doel van de training uit het oog te verliezen. een groot plezier om haar te zien trainen.” anthony sinke partner tc university & tcnlp

"tijdens de 3 daagse training teamcoaching heb ik ottilie ervaren als een coach met veel kennis, welke ze goed weet toe te passen in de praktijk. hierdoor was zij in staat om de verantwoordelijkheid bij de groep te leggen & de groep te laten 'groeien & leren'." jorik kouwenhoven, fieldcoach oncology, roche

"ik heb met veel plezier de specialisatiecursus “werken met teams” gevolgd. ottilie zorgt op een natuurlijke manier voor de juiste kennisoverdracht. ook besteedt ze veel aandacht aan praktische oefeningen.

ik vond het heel fijn dat ze stelselmatig bij een nieuw blok uitgebreid terugblikte op de voorafgaande leerstof. het is, buiten dat ze het graag wetenschappelijk onderbouwt, ook echt een vrouw uit de praktijk. mijn ervaring na deze 3 dagen is, dat ik zonder al teveel extra inspanning, heel goed de kennis tot me heb genomen & praktisch heel vaardig ben geworden. hetgeen direct in mijn dagelijks werk goed toepasbaar is. ik had deze kennis graag 20 jaar eerder tot me genomen. buiten de opgedane theorie & vaardigheden, waren het gewoon hele gezellige dagen. hetgeen voor een groot deel komt door het enthousiasme van ottilie. zonder het doel uit het oog te verliezen geeft ottilie de cursisten alle ruimte tot interactie. zowel met haar, als met elkaar." gert-jan onnink de mijl vastgoed b.v.

“ottilie kranenburg is een zeer enthousiaste, professionele trainer die je weet te boeien & binden. trainingen zijn erg divers waardoor je de stof goed tot je kan nemen. haar goede voorbereiding & duidelijke uitleg zorgen ervoor dat er een prettige structuur in de les zit.” claudia van heelsbergen trainer & adviseur werkrecept

“ottilie heeft in haar functie als trainer, verbonden aan tc university, mij gedurende de opleiding tot professional trainer die ik in 2012 volgde, op een heel rustige & prettige wijze de benodigde kennis & vaardigheden kunnen overbrengen. in het bijzonder de mede door ottilie geleide specialisatie 'werken met teams', heeft mij nieuwe inzichten gegeven, die mij zowel mijn functioneren als directeur van ingenieursbureau multical als mijn optreden als trainer/ (team)coach ten goede zullen komen. daarin hoop ik veel baat te hebben bij de deskundige adviezen die ottilie verstrekt heeft.” machiel kuijt directeur ingenieursbureau multical

“tijdens mijn opleiding tot trainer aan de tc university heeft ottilie een aantal lesdagen verzorgd. jouw deskundigheid, rustige & natuurlijke wijze van trainen & onuitputtend enthousiasme vond ik opvallend. je bent betrokken van begin tot eind.” marloes van wijk junior adviseur calibris & contract & trainer binnen horecabranche

“ottilie is een bevlogen docent. als docent voor de cursus verwerking van & rapportage over teksten-2 verrast zij haar studenten (& mij!) elke keer weer met een nieuwe, verfrissende aanpak. elke keer weer blijkt ottilie de cursus & zichzelf te hebben geëvalueerd. & elke keer weer komen daar verrassende vernieuwingen uit voort. die vervolgens elke keer weer als zodanig ook door de studenten worden gewaardeerd! in haar onderwijs legt ottilie heel duidelijk een link naar de praktijk. dat is zeer nuttig!” cok koeleman onderwijscoordinator universiteit van amsterdam

“ik heb ottilie meegemaakt als hele prettige docente/werkgroep begeleidster op de universiteit voor het vak recruitment, selection & workperformance. ottilie is heel open & toegankelijk. ze was sterk in het motiveren & gaf heldere uitleg. haar trainers- & coachings kwaliteiten hebben bijgedragen aan een goede sfeer binnen de werkgroep.” student psychologie universiteit van amsterdam

“het is heerlijk samenwerken met ottilie. je krijgt te maken met een eerlijk, open, creatief & enthousiast mens. een bron van energie, die weet wat het is om aandacht te geven. ottilie is buitengewoon integer & vindingrijk in het ontwikkelen van doeltreffende diensten & producten & het begeleiden van mensen. basis is grondig onderzoek, een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing & een aansprekende aanpak, volgens de lijn van de menselijke maat. als mens, cliënt of partner ga je makkelijk met ottilie op ontdekkingsreis door het land van mogelijkheden & kansen. voor iedereen die het voorgaande wat poëtisch vindt: ottilie is een fijne, doortastende, ‘eigen’ & ambitieuze zakenpartner, coach, trainer & co-ontwikkelaar. haar energie, betrokkenheid & vrolijkheid zijn een bron voor plezier, welzijn & ontwikkeling. succesvol samenwerken & ontwikkelen gegarandeerd!” michiel drijber, initiator kernwaarde plezier & iedereen elke dag plezier

“voor een team in problemen hebben we KOOTS ingehuurd & het is me een genoegen hier wat over te mogen schrijven. vanaf het eerste contact was er een klik. geen confectie maar maatwerk waarbij met enthousiasme, betrokkenheid, intelligentie & het nodige lef de zaak al snel in beweging kwam. KOOTS beschikt over een groot slagenrepertoire zonder daarbij de opdracht uit het oog te verliezen. medewerkers, teammanagers & ikzelf kijken met veel plezier & voldoening terug op de samenwerking & zijn blij dat KOOTS ons in de komende periode nog een beetje in de gaten houdt." willem polak, manager bijzondere doelgroepen gemeente amsterdam

“ottilie is een geweldige coach. ze luistert bijzonder goed & stelt de juiste vragen. ze heeft een breed palet aan technieken & vaardigheden in huis waarmee ze goed weet aan te sluiten bij wat ik op dat moment nodig had (& heb). doordat haar coaching verder gaat dan een gesprek alleen kom ik veel verder & dieper in de materie waar ik mee zit. zaken waar ik in een gesprek nog wel eens omheen draai, worden volstrekt helder in een visualisatie- of opstellingsoefening. door de sessies die ik met ottilie heb gedaan, heb ik meer inzicht in mezelf gekregen & is mijn leven lichter geworden. haar manier van coachen werkt heel goed voor mij. ottilie is een geweldige vrouw die met liefde, toewijding & intelligentie haar vak beoefent.” bouke, consultant energie & duurzaamheid

“i found ottilie an investigating, pragmatic, dedicated, commited and resourcefull person with clear project management skills. within the hr department she took on board a staff satisfaction project and delivered an excellent result and set-up which resulted in a structural yearly company approach.”

“ik heb ottilie leren kennen als een zeer professionele consultant. zij is een goede adviseur/projectleider met een hands on mentaliteit. zij gaat complexe vraagstukken niet uit de weg. zij is sensitief & weet goed in te spelen op de behoefte van haar opdrachtgever. zij is resultaatgericht, flexibel & maakt een goede probleemanalyse & komt zeer snel met een werkbare oplossing. zij heeft kennis van bedrijfsprocessen & hr & weet dit te vertalen naar werkbare oplossingen & zorgt voor duidelijkheid. zij werkt zeer planmatig & zelfstandig. zij komt haar afspraken na & neemt veel initiatieven, kortom, een zeer waardevolle toevoeging voor elk hr team!” peter bregman, director account management & sales department bcd travel

“ottilie is a very precise person who is a pleasure to work with, she is pro-active, dedicated and motivated. when i was working with ottilie she was very competent for her experience and this has developed further in a positive way. in short i would like to work with her again and recommend her to anyone.” leonard van nunen, consultant accenture

“ottilie heeft een aantal jaren voor onze organisatie kandidaten met een achterstand op de arbeidsmarkt geworven, dit met het oog op mvo. wij hebben veel ervaring met leveranciers die deze personen voor ons zoeken maar ottilie stak daar ver boven uit. de kandidaten waren stuk voor stuk goed voorbereid, werden uitstekend door haar begeleid. met een menselijk gevoel dat zo natuurlijk was dat ze echt een band met de kandidaten had. haar oprechte gevoel voor haar clienten zorgt ervoor dat haar activiteiten duidelijk uitstaken boven die van andere leveranciers. alle kandidaten zijn daadwerkelijk aan het werk gegaan & dankzij haar begeleiding & sturing ook allemaal succesvol geweest. we hebben heel veel respect voor de stap die ze genomen heeft naar zelfstandig ondernemerschap & zullen haar activiteiten heel erg missen. haar diensten hebben een stuk echte meerwaarde.” eric bakker, projectleider bedrijfsbureau asito aviation

“als re-integratie coach was ottilie verantwoordelijk voor de werving & selectie, plaatsing & begeleiding van kandidaten van de dienst werk & inkomen amsterdam aanvankelijk vanuit de doelgroep "niet willen/wel kunnen". daarnaast heeft zij trainingsprogramma's ontwikkeld & deze ook middels een 14 daagse training aan deze doelgroep gegeven ter voorbereiding op de plaatsing bij de inlenende bedrijven. ook heeft ottilie aanvullend acquistie gedaan om nieuwe werkplekken te werven bij bedrijven. ottilie heeft tijdens deze diverse werkzaamheden blijk gegeven van grote deskundigheid, grote drive & passie, goed gevoel voor de doelgroep & gemakkelijk kunnen schakelen tussen de diverse niveaus intern & extern. alle relaties waren dan ook zeer tevreden over haar inzet. ottilie was voor mij een zeer gewaardeerde collega met wie ik met veel plezier heb samengewerkt. ik begrijp haar stap naar zelfstandig ondernemerschap zeer goed & ook daar zal zij zonder twijfel succesvol in zijn. wij blijven contact houden.” eddy van den berg, eigenaar bworkx

“my experience in working with ottilie is that she is someone who is really interested in people. working with her gives you energy! she is a creative person and overviews a project very well. where other people keep focussed on detail ottilie is always a few steps ahead thinking of the greater picture. she is a good organiser of large projects, i see her more as a leader than a member of the group although she levels very easy with everybody.” monique overpelt, former colleague