BUSINESS COACHING

WAAROM & WANNEER

altijd wanneer je persoonlijke effectiviteit wil vergroten. of omdat je zakelijk wil sparren. meestal wanneer je competenties wil verbeteren. of omdat je op basis van talenten wil werken. soms omdat je weet dat er meer in zit dan eruit komt. of naar aanleiding van een assessment. altijd wanneer je instroom, doorstroom & uitstroom goed wil begeleiden. ook wanneer op privévlak een situatie ontstaat die tot uitval zou kunnen leiden (ziekte kind, scheiding, traumatische ervaring, ongeval).

VISIE & GEDACHTEN

business coaching bij KOOTS is een individueel ontwikkeltraject op zakelijk vlak. business coaching is 1 op 1. ontwikkeling van de huidige situatie naar het gewenste resultaat staat centraal. KOOTS start vanuit een concrete coachvraag als voorwaarde voor een goed coachtraject. een coachtraject heeft meestal 5 tot 8 sessies, een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur.

volgens KOOTS heeft ieder mens alles in zich om eigen successen te boeken. KOOTS helpt talenten inzetten & kwaliteiten benutten om een rol optimaal vorm te geven. KOOTS zet diverse tools, technieken & interventies in gericht op praktische toepasbaarheid. business coaching is effectief, het helpt je verder. betrokkenheid, bewustzijn & beweging zijn kernbegrippen van business coaching bij KOOTS.

KOOTS houdt van een wetenschappelijk kader & van het principe ‘wat werkt, werkt’. bij business coaching zet KOOTS daarom dát in wat nodig is. KOOTS kan kiezen uit: nlp, ret, voice dialogue, geweldloze communicatie, opstellingen, creatieve technieken, loopbaancoaching, vier elementen, dramadriehoek, provocatieve interventies, kaartspellen, web-based tools, acteurs, oplossingsgerichte methode, systeemdenken, visualisaties, huiswerkopdrachten, wandelcoaching, actiewiel, lichaamsgericht coachen, body drum release (emdr), past reality integration, transactionele analyse.

RESULTATEN & EFFECTEN

business coaching bij KOOTS is altijd maatwerk, daarom worden de resultaten per ontwikkeltraject gesteld, gericht op de inhoud. in het algemeen is het effect van business coaching: verhogen inzet talenten & kwaliteiten, verbeteren output & competenties, vergroten employability, tevredenheid & eigenaarschap, versnellen (her)instroom. verlagen verzuimpercentage, klachten & fouten, voorkomen langdurige uitval.

STAPPEN & PLAN VAN AANPAK

  1. alles start met een eerste gesprek, tijdens dit gesprek zal uitgebreid worden ingegaan op de ontwikkelbehoefte
  2. KOOTS adviseert welk ontwikkeltraject passend is (assessment, training, teamcoaching, coaching, brainstorms)
  3. bij business coaching zal een intake met de coachee plaatsvinden om doelstellingen te bepalen
  4. in overleg wordt een planning gemaakt gericht op een optimaal resultaat
  5. vooraf worden meerdere evaluatiemomenten ingepland om het rendement van de samenwerking te vergroten
  6. een aantal weken na de eindevaluatie vindt een follow-up sessie plaats om de focus te leggen op wat er goed gaat, wat beter kan & wat eventuele vervolgstappen zijn

SPARREN & DELEN

wil je meer informatie of sparren met KOOTS over jouw situatie? bel 035 887 4481 dan maken we een afspraak voor een kop koffie. mailen kan natuurlijk ook: koffie@koots.nl