BRAINSTORMS

WAAROM & WANNEER

altijd wanneer je innovatief aan de slag wil. of omdat je met een frisse blik naar de huidige situatie wil kijken. meestal omdat je ‘out of the box’ wil leren denken. soms omdat je weet dat er meer in zit dan eruit komt. ook wanneer je een impuls wil geven. meestal wanneer je een nieuwe weg in wil slaan. of omdat je de kennis & kunde binnen jouw organisatie optimaal wil benutten.

VISIE & GEDACHTEN

KOOTS houdt van creativiteit, van anders durven denken. creatief denken kun je leren. met brainstorms leer je creatieve ideeën ontwikkelen. volgens KOOTS is creativiteit een van de belangrijkste aspecten van ontwikkelen. door anders te denken ga je anders doen.

bij elkaar zitten met de benen op tafel & dingen roepen is geen brainstormsessie. met brainstorms van KOOTS leer je professioneel aan de slag gaan met beproefde modellen. hierdoor genereer je meer nuttige ideeën dan in een gewoon overleg. KOOTS stimuleert dat de brainstorm tot vernieuwing leidt & zet aan tot handelen.

RESULTATEN & EFFECTEN

een goede brainstorm biedt een unieke uitkomst. in het algemeen is het effect van brainstormsessies: vergroten innovatiekracht, flexibiliteit & ‘out of the box’ denken, vergroten inzet van kennis & kunde, verbeteren output & processen, vergroten tevredenheid & eigenaarschap, verlagen klachten & fouten.

STAPPEN & PLAN VAN AANPAK

  1. alles start met een eerste gesprek, tijdens dit gesprek zal uitgebreid worden ingegaan op de ontwikkelbehoefte
  2. KOOTS adviseert welk traject passend is (assessments, training, teamcoaching, coaching, brainstorms)
  3. bij brainstorms vindt een intake plaats om de doelstelling helder te krijgen
  4. in overleg wordt een planning gemaakt gericht op een optimaal resultaat (bijv. 1 of meerdere sessies)
  5. vooraf worden evaluatiemomenten ingepland om het rendement van de samenwerking te vergroten
  6. een aantal weken na de eindevaluatie vindt een follow-up sessie plaats om de focus te leggen op wat er goed gaat, wat beter kan & wat eventuele vervolgstappen zijn

SPARREN & DELEN

wil je meer informatie of sparren met KOOTS over jouw situatie? bel 035 887 4481 dan maken we een afspraak voor een kop koffie. mailen kan natuurlijk ook: koffie@koots.nl