ASSESSMENTS

WAAROM & WANNEER

altijd wanneer je talent & potentieel optimaal wil benutten. of omdat je wetenschappelijk onderbouwd inzicht wil in capaciteiten, kwaliteiten & persoonlijkheid. meestal wanneer je succesvol wil selecteren voor een rol. vaak wanneer ontwikkeling gewenst is & je dit wil meten. of omdat je inzicht wil in welke rol of branche het best past. ook voor inzicht in drijfveren, veranderingsgezindheid & talenten. of voor het meten of men voldoet aan toelatingseisen.

VISIE & GEDACHTEN

volgens KOOTS start alles met een behoefte aan inzicht. wetenschappelijk onderbouwd inzicht. KOOTS vindt dat je beter goed kan werven & selecteren dan repareren. KOOTS weet ook dat men in samenwerking ontwikkelt waardoor wensen, behoeften & ambities veranderen. een assessment is dan een goed instrument voor begeleiding van doorstroom & uitstroom.

KOOTS vindt maatwerk belangrijk, daarom kan een assessment bij KOOTS aan- & uitgekleed worden. de tests zijn via een goed vormgegeven web-based tool bereikbaar want gebruikersgemak is essentieel voor KOOTS. rollenspelen, assessmentoefeningen & psychologische interviews worden gedaan in een gezamenlijk bepaalde prettige omgeving om de deelnemer zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn.

KOOTS houdt van kwaliteit & kiest voor hoge betrouwbaarheid & validiteit. om dit te meten worden de tests jaarlijks beoordeeld door cotan, een onafhankelijke commissie die de kwaliteit van psychologische tests beoordeelt. de assessments van KOOTS worden ook ingezet bij philips, ministeries, instituut leeuwendaal & randstad.

RESULTATEN & EFFECTEN

met assessments kan je meten & onderbouwen. het geeft richting & handvatten om knopen door te hakken. assessments zijn succesvolle voorspellers van hoe iemand zal presteren in een rol. assessmenst kunnen ook de mate van succes in een loopbaan voorspellen. voor een deelnemer zijn de resultaten herkenbaar, de uitkomst is namelijk gebaseerd op eigen input. voor velen is het prettig om een rapportage te ontvangen van capaciteiten, mogelijkheden, persoonlijkheid & kwaliteiten. het heeft een bevestigend karakter.

STAPPEN & PLAN VAN AANPAK

  1. alles start met een eerste gesprek, tijdens dit gesprek zal uitgebreid worden ingegaan op de situatie & zal gekeken worden naar de behoefte
  2. KOOTS adviseert welk assessment passend is
  3. in overleg wordt het assessment aan- of uitgekleed
  4. KOOTS voert het assessment uit & houdt contact met de deelnemer
  5. KOOTS bespreekt de resultaten met de deelnemer
  6. KOOTS levert de resultaten & interpretatie aan & geeft advies voor vervolgstappen
  7. vooraf worden evaluatiemomenten ingepland om het rendement van de samenwerking te vergroten

SPARREN & DELEN

wil je meer informatie of sparren met KOOTS over jouw situatie? bel 035 887 4481 dan maken we een afspraak voor een kop koffie. mailen kan natuurlijk ook: koffie@koots.nl